Hyra ut bostadsrätt – detta bör du tänka på

11 mars 2024 Veronica Urena

editorial

Att hyra ut sin bostadsrätt kan vara ett effektivt sätt att tjäna extra inkomst eller att undvika onödiga omkostnader vid tillfällig frånvaro. Dock finns det regler och riktlinjer som måste följas för att allt ska gå rätt till. Genom att ta del av denna guide kan du få värdefull information och tips för att på ett tryggt och lagligt sätt hyra ut din bostadsrätt.

Förberedelser och tillstånd

Innan du hyr ut din bostadsrätt är det fundamentalt att vara väl förberedd. Till att börja med behöver du få tillstånd från din bostadsrättsförening. Många föreningar har specifika regler angående uthyrning av lägenheter och det är viktigt att du följer dessa för att undvika eventuella konflikter eller sanktioner.

För att erhålla tillstånd för uthyrning ska du skicka en skriftlig ansökan till styrelsen i din förening där du förklarar dina skäl för att vilja hyra ut och vem som är tänkt som hyresgäst. Det lämpar sig att vara transparent med hur lång tid du avser att hyra ut och se till att du kan framföra ett pålitligt och trovärdigt kontrakt.

Vidare är det också viktigt att överväga beskattning av de inkomster som uthyrningen genererar. Du är som uthyrare skyldig att deklarera dessa inkomster och betala skatt på dem. Som uthyrare av en privatbostad kan du dock dra nytta av skattefria gränser och schablonavdrag som effektivt kan minska din skattebörda.

Hyra ut bostadsrätt

Prissättning och kontrakt

När du har fått godkänt från din förening att hyra ut bostadsrätt är nästa steg att fastställa hyran. Hyran bör inte enbart täcka dina löpande kostnader såsom månadsavgift, utan också spegla marknadsvärdet. Det är även viktigt att inkludera eventuella extra kostnader för möbler, el, vatten och bredband om dessa erbjuds till hyresgästen.

Ett formellt och juridiskt bindande hyreskontrakt är fundamentalt när du hyr ut din bostadsrätt. Kontraktet bör tydligt specificera villkoren för uthyrningen, inklusive hyresperiod, hyra och eventuella husregler. Se också till att regler för uppsägning och förlängning av kontraktet finns med för att undvika missförstånd och problem i framtiden.

Rättigheter och skyldigheter

Som uthyrare har du vissa skyldigheter gentemot din hyresgäst. Du ansvarar till exempel för att bostaden är i ett skick som är lämpligt för uthyrning och att underhåll sker regelbundet. Det är också ditt ansvar att se till att bostaden uppfyller alla säkerhetskrav, såsom fungerande brandvarnare.

Hyresgästen har i sin tur rättigheter som måste respekteras. Det innefattar rätten till ett privatliv, vilket betyder att du som uthyrare inte kan besöka bostaden utan att i förväg komma överens om ett besök med hyresgästen. Hyresgästen har också rätt att nyttja bostaden utan orimliga inskränkningar så länge det sker inom ramen för bostadsrättsföreningens regler.