Energideklaration för villa : En guide för husägare

04 mars 2024 Renate Degerth

editorial

När det är dags att sälja huset, genomgå en omfattande renovering eller helt enkelt vill ha bättre koll på din fastighets energiförbrukning, är en energideklaration ett viktigt verktyg. För villaägare är energideklarationen inte bara en formalitet utan även en chans att identifiera möjligheter till energibesparingar och därmed minska både miljöpåverkan och energikostnaderna.

Vad är en energideklaration?

En energideklaration är ett dokument som visar hur mycket energi din villa förbrukar och vilken energiprestanda fastigheten har. Den innehåller också rekommendationer för att förbättra energieffektiviteten i huset. Sedan 2008 är det lag på att energideklaration ska finnas vid försäljning och uthyrning av byggnader i Sverige. För att få en korrekt och pålitlig energideklaration krävs det att en certifierad energiexpert utför arbetet.

Varför är energideklaration viktigt?

Energideklaration villa har flera viktiga funktioner. För det första hjälper den till med att tydliggöra en byggnads energistatus för potentiella köpare eller hyresgäster. Det ger en objektiv bild av vilka kostnader som kan förväntas för uppvärmning och el. För det andra kan den fungera som en vägledning för ägarna om hur de kan göra sin villa mer energisnål, vilket kan leda till ekonomiska besparingar och bidra till en mer hållbar livsstil. En energideklaration uppmuntrar därmed till energieffektivisering av bostäder, vilket är viktigt i strävan mot ett mer klimatsmart samhälle.

Vad innehåller en energideklaration?

Energideklarationen för en villa består av flera delar:

– Energiprestanda: Anger hur mycket energi som förbrukas per kvadratmeter och år i förhållande till standardklimat, oftast presenterat i kWh/m och år.

– Energiklass: Fastigheten klassificeras i en skala från A till G där A är bäst. Energiklassen hjälper till att ge en snabb överblick av energistatus.

– Teknisk beskrivning: Innehåller information om vilken typ av uppvärmningssystem och ventilation som finns i huset.

– Förslag till förbättringsåtgärder: Ger rekommendationer på åtgärder som kan sänka energianvändningen och förbättra husets energiprestanda.

energy declaration villa

Processen för Energideklaration

Steg 1: Välja certifierad energiexpert

För att få en energideklaration för din villa måste du anlita en certifierad energiexpert. Experten kommer att genomföra en grundlig undersökning av din fastighet för att sammanställa energideklarationen.

Steg 2: Inspektion och beräkningar

Energiexperten utför en inspektion av fastigheten för att samla in data som krävs för att utföra energiberäkningarna. Dessa inkluderar inspektion av uppvärmningssystem, byggnadens skal, ventilationssystem och genomförd eller planerad renovering.

Steg 3: Rapport och åtgärdsförslag

Efter inspektion och beräkningar sammanställer energiexperten en rapport som innehåller energiprestanda, energiklass och förslag på förbättringsåtgärder som kan öka husets energieffektivitet.

Fördelar med energideklaration

En korrekt genomförd energideklaration kan ge dig som husägare en rad fördelar:

– Ökad kunskap:Du får värdefull information om din fastighets energiförbrukning och förslag på hur du kan minska den.

– Energi- och Kostnadseffektivisering: Genom att följa rekommenderade åtgärder kan du sänka dina energikostnader på lång sikt.

– Ökat Värde:En energieffektiv villa är attraktiv på fastighetsmarknaden, vilket kan leda till ett högre försäljningspris.

– Miljövänlig fastighet: Att minska energiförbrukningen bidrar till att minska växthusgasutsläpp och stärker ditt miljöansvar.

Vi rekommenderar 

Energideklaration är ett viktigt dokument för villaägare som önskar att förstå och förbättra sina fastigheters energiprestanda. Att välja rätt partner för denna uppgift är avgörande för att säkerställa kvalitet och korrekthet i energideklarationen.

Vi rekommenderar att besöka edek.nu för att komma i kontakt med professionella och certifierade energiexperter som kan hjälpa till med energideklaration för din villa. Med expertis och kunskap om de senaste kraven och metoderna kan de ge dig en korrekt och användbar energideklaration som underlättar för både nuvarande och potentiella framtida beslut gällande din fastighet. Ta steget mot ett mer energieffektivt hem redan idag med hjälp av edek.nu.